Image


Moduły rozproszonych wejść/wyjść I-7000

System pomiarowo-sterujący zbudowany w oparciu o moduły serii I - 7000 umożliwia akwizycję sygnałów pomiarowych i sterowanie zarówno w pojedynczych obiektach automatyki jak i w rozbudowanych systemach. W naszej ofercie znajduje się ponad 70 różnych modułów między innymi: wejścia/wyjścia cyfrowe, wejścia/wyjścia analogowe, przetworniki A/D i D/A, wejścia tensometryczne i termoparowe, zegary, liczniki, konwertery RS-232 na RS-485, repeater-y RS-485, konwertery RS-232/422/485 na USB, interfejsy MMI, aplikacje software. Moduły te połączone ze sobą dwoma przewodami RS-485 tworzą sieć. W jednej sieci może być podłączonych do 256 modułów serii I-7000.

Dodatkowo produkty z naszej oferty są kompatybilne z rozwiązaniami innych producentów co umożliwia wykorzystanie ich w już istniejących układach automatyki bez ponoszenia dużych nakładów finansowych.

Dodatkowo produkty z naszej oferty są kompatybilne z rozwiązaniami innych producentów co umożliwia wykorzystanie ich w już istniejących układach automatyki bez ponoszenia dużych nakładów finansowych.


Programowalne Wejścia/Wyjścia

Zakres i tryb pracy (wejście lub wyjście) dla modułów są w pełni konfigurowalne. Użytkownik konfiguruje moduły zdalnie komendami z hosta. Umożliwia to wykorzystanie danych modułów w różnych aplikacjach. Dzięki temu wzrasta elastyczność aplikacji i zmniejszają się koszty systemu.

Podwójny Watchdog

Moduły serii I-7000 pracują pod kontrolą dwóch Watchdog-ów: modułu i hosta. Watchdog w wbudowany w module jest hardware-owy. Jest on zaprojektowany do wykonania automatycznego zresetowania mikroprocesora gdy moduł pracuje niepoprawnie. Watchdog software-owy monitoruje pracę jednostki nadrzędnej (hosta np.: PLC lub PC) i w momencie niepoprawnej pracy tej jednostki może wysterować wyjścia modułu do stanów bezpiecznych (zadanych na czas awarii hosta).

Praca bez obsługowa

Systemy I-7000 mogą pracować pod nadzorem programu SCADA lub użytkownik może wykorzystać sterownik PLC do bezpośredniego sterowania systemem I-7000.

“Elastyczne” zasilanie

Moduły serii I-7000 wymagają napięcia zasilania z przedziału od 10V do 30V DC.

Konstrukcja "Self-Tuner"

Image
Moduł I-7520 został wyposażony w układ „Self-Tuner”. Układ ten umożliwia automatyczne dostrajanie się modułu do prędkości transmisji danych i formatu danych dla urządzeń w całej sieci RS-485. Daje to użytkownikowi możliwość podłączenia w jednej sieci kilku urządzeń np.: PLC, komputer, modem radiowy itp. pracujących z różnymi prędkościami transmisji i formatami danych. Użytkownik nie musi niczego konfigurować przy pomocy przełączników bądź software-owo układ Self-Tuner zrobi to za niego.


Prosty montaż i podłączenie

Możliwy jest montaż modułów serii I-7000 na listwie DIN, na ścianie lub na „sobie” przez specjalny uchwyt „Piggy Back”. Każdy moduł wyposażony jest w specjalną listwę zaciskową umożliwiającą szybkie i pewne podłączenie przewodów sygnałowych i zasilających.

Protokół komunikacyjny

Wszystkie moduły I-7000 używają do komunikacji prostego protokołu: zapytanie–odpowiedź. Każdy moduł wysyła dane w momencie gdy zostanie odpytany, w przeciwnym przypadku nie będzie wysyłał danych. Wraz z modułami dostarczamy pełną specyfikację protokołu co umożliwia łatwe i szybkie skomunikowanie modułów serii 7000 z dowolną aplikacją. Niektóre znane aplikacje mogą sterować modułami I-7000 bezpośrednio. Są to Labview, HP VIEW, Testpoint, IsaGraf itp. Programy typu SCADA do komunikacji z I-7000 mogą wykorzystać dostarczany wraz z modułami serwer OPC.

Rozbudowywalność rozwiązania

Możliwy jest montaż modułów serii I-7000 na listwie DIN, na ścianie lub na „sobie” przez specjalny uchwyt „Piggy Back”. Każdy moduł wyposażony jest w specjalną listwę zaciskową umożliwiającą szybkie i pewne podłączenie przewodów sygnałowych i zasilających.

Niektóre znane aplikacje mogą sterować modułami I-7000 bezpośrednio. Są to Labview, HP VIEW, Testpoint, IsaGraf itp. Programy typu SCADA do komunikacji z I-7000 mogą wykorzystać dostarczany wraz z modułami serwer OPC.


Image


Podsumowanie:

• Duża i stale rosnąca liczba dostępnych modułów (aktualnie ponad 70 modułów) gwarantująca nieograniczone możliwości.
• Podwójny Watchdog w każdym module.
• Wykorzystanie unikalnej technologii Self-Tuner.
• Dużej prędkości izolowane repeatery RS-485 zwiększające zasięg systemu I-7000.
• Inteligencja „zaszyta” w każdym module.
• Przemysłowa jakość. Możliwość pracy w zakresie temperatur od -25°C do 75°C i przy wilgotności od 5% do 95% (bez skraplania).
• Izolacja do 3000V.
• Zakres wejść/wyjść programowalny.
• „Elastyczne” zasilanie: do 10V do 30V DC.
• Niskie zużycie energii.
• £atwy montaż (szyna DIN lub na ścianie), podłączenie i uruchomienie.
• Moduły wyjść wyposażone są w programowalne wartości „safe value” i „power-on value” zabezpieczająca układ automatyki przed uszkodzeniem w stanach awaryjnych
• Małe wymiary.
• Bardzo dobry wskaźnik cena/możliwości.