Wprowadzenie do platformy iMod

Urządzenia serii iMod to innowacyjna i wydajna platforma dla nowoczesnych systemów automatyki, telemetrii oraz zdalnego nadzoru. Składa się z komputera NPE oraz specjalnego oprogramowania do sterowania i monitorowania urządzeń oraz rejestrowania danych.Sercem komputera jest wydajny i energooszczędny procesor ARM9 typu RISC, co razem z dużymi zasobami pamięci oraz systemem Linux daje nieograniczone możliwości zastosowań.

Platforma iMod zdefiniowana jest o system niezależnych kanałów (channels). Wyróżniamy 3 typy kanałów:

  • kanał źródła danych (source channel)
  • kanał dostępu do danych (access channel)
  • kanał komunikatów (message channel)

Przepływ danych w kanałach prezentuje poniższy diagram:

Platforma iMod została zaprojektowana w taki sposób, aby można było dołączać dodatkowe kanały (protokoły) w systemie plug-in. Dzięki tej właśnie funkcjonalności powstała seria urządzeń TRM.

Taki sposób implementacji dedykowanych protokołów gwarantuje to, że aplikacja działa
w uporządkowany sposób w oparciu o jeden spójny system.

Podstawowe funkcje realizowane przez iMod to:

  • pobieranie danych z interfejsów NPE lub urządzeń zewnętrznych z wykorzystaniem protokołu Modbus, MBUS lub innych
  • buforowanie zgromadzonych danych z opcją ich archiwizacji – funkcja rejestratora
  • udostępnianie danych dla systemów monitorowania, np. typu SCADA, bądź też innych sterowników iMod lub PLC, w sposób ciągły lub zdarzeniowy

Jak wspomniano wcześniej urządzenie działa w oparciu o system NPE, który jest zgodny
z systemem Linux. Oznacza to, że za pomocą dostępu terminalowego możliwa jest administracja urządzeniem w sposób zgodny z innymi urządzeniami, czy komputerami, opartymi o ten system.

Z poziomu systemu NPE możliwy jest dostęp do zasobów sprzętowych urządzenia.

Zobacz urządzenia z serii iMod