iot.a2s.pl

Moduł I/O Modbus z wbudowanym modemem GSM/GPRS


1. Wstęp

Na module telemetrycznym iMod znajduje się 7 plików przykładowych, które mają pomóc w poprawnej konfiguracji urządzenia oraz zrozumieć podstawowe, niezbędne zasady tworzenia plików konfiguracyjnych:

 • dostęp do zasobów sprzętowych,
 • modbus proxy,
 • zdarzenia typu SMS, email,
 • zdarzenia modbusowe,
 • zdarzenia skryptowe,
 • liczniki,
 • SNMP.

Każdy z przykładów opisuje jedną z podstawowych funkcjonalności dostępnych w urządzeniu NPE/iMod. Poniższy przykład opisuje najprostszą funkcjonalność – dostęp do zasobów sprzętowych. Wykorzystując i analizując pozostałe przykłady, użytkownik ma możliwość łatwego skonfigurowania komputera przemysłowego NPE/iMod jako moduł alarmowy (powiadamiający), rejestrator danych bądź jako w pełni funkcjonalny sterownik PLC.

2. Dostęp do zasobów sprzętowych

2.1. Definicja kanałów

Przykład numer jeden zbudowany jest w oparciu o najprostszą konfigurację – pozwala na dostęp do zasobów sprzętowych urządzenia, odczytanie ich stanu oraz sterowanie poprzez protokół Modbus TCP. W tym przykładzie wykorzystane zostanie wejście cyfrowe DI1 oraz dioda użytkownika USER LED.

Poniżej znajduje się videotutorial obrazujący wykorzystanie konfiguracji przykładowej oraz jej weryfikację w celu sprawdzenia poprawności działania. Dodatkowo na końcu artykułu znajduje się bezpośredni link do pliku konfiguracyjnego. Więcej informacji na temat przykładu #1 znajduje się w instrukcji do iModa w rozdziale 3.1 – Przykład 1: Dostęp do zasobów sprzętowych.


Plik konfiguracyjny iModa składa się z grup kanałów oraz grup parametrów. Grupy kanałów dzielą się na 3 główne kanały:

 • kanał źródła danych – w tym przypadku kanału dostępu do zasobów sprzętowych,
 • kanał dostępu do danych – wykorzystując ten kanał użytkownik ma możliwość podejrzenia wartość parametrów znajdujących się we wcześniej zdefiniowanym kanale źródła danych,
 • kanał komunikatów.

W przykładzie #1 wykorzystywane są pierwsze dwa kanały.

Dostęp do zasobów sprzętowych opisuje definicja poniżej:

 1.     <source-channel name=“NPE_io”>
 2.              <protocol name=“HARDWARE”/>
 3.              <gap>0</gap>
 4.              <cycle>5</cycle>
 5.     </source-channel>

Element typu <source-channel> określa kanał źródła danych. Wartość name przypisujemy kanałowi i musi być ona unikatowa względem całej konfiguracji. W polu protocol name definiujemy interfejs z jakiego iMod będzie odczytywał dane – w przykładzie #1 będziemy odczytywać zasoby sprzętowe dlatego przyjmuje wartość HARDWARE. Dodatkowo w konfiguracji znajdują się elementy typu gap oraz cycle.

Parametr <cycle> został zastąpionony przez parametr <refresh interval> – definiuje jak często powinien być uaktualniony odczyt ze źródła. Parametr <gap> określa jak długie powinny być przerwy między kolejnymi cyklami odczytów. Opcjonalnie może pojawić się również parametr typu <delay>, który oznacza  odstęp pomiędzy odpytywaniami kolejnych adresów modbusowych w cyklu. Wartości te wyrażane są w sekundach.

Drugim kanałem wykorzystywanym w konfiguracji przykładowej #1 jest kanał dostępu do danych. Definiowany jest on w następujący sposób:

 1.     <access-channel name=“Modbus_S1”>
 2.                 <protocol name=“MODBUS” />
 3.                 <port>“ET-502-TCP”</port>
 4.     </access-channel>

Podobnie jak poprzednio, nazwa kanału musi przyjmować wartość unikalną. Element protocol w tym przypadku przyjmuje wartość MODBUS – oznacza to że do odczytania danych będzie wykorzystywany protokół komunikacyjny MODBUS. W elemencie typu port, wpisujemy interfejs po którym dane będą udostępniane – ET w tym przypadku oznacza interfejs Ethernet, na porcie 502 poprzez protokół TCP/IP.

2.2. Definicja parametrów

icons

Jak wcześniej zostało napisane, w przykładzie #1 użytkownik ma dostęp do zasobów sprzętowych iModa. W iModzie w zależności od wersji znajdują się różnego rodzaju interfejsy.

Parametr USER LED

W tym artykule opisany jest dostęp do parametrów typu wejście cyfrowe DI1 oraz dioda USER LED znajdująca się z przodu urządzenia. Definicja parametru wygląda następująco:

 1.     <parameter>
 2.         <id>100</id>
 3.         <description>“USR_LED”</description>
 4.         <source-channel channel-name=“NPE_io” parameter-id=“USER_LED”/>
 5.         <access-channel channel-name=“Modbus_S1” parameter-id=“100 />
 6.     </parameter>

Aby odpowiednio zdefiniować parametr w pierwszej kolejności należy nadać mu unikalny numer ID. Numer ten nie może się powtarzać i nie może zostać przypisany dla żadnego innego parametru. Ostatnie dwie linijki to ustalenie kanałów, do których parametr będzie się odnosił.

 1.     <source-channel channel-name=“NPE_io” parameter-id=“DI1” />

W tej linii znajduje się odwołanie do kanału źródłowego o nazwie NPE_io. Za pomocą tego kanału będzie pobierał dane. Parameter-id zdefiniowany jest jako USER_LED co oznacza że urządzenie będzie pobierać wartość stanu diody USER_LED.

Możliwe wartości dla parameter-id przy kanale Hardware to:

Digital InputDigital OutputAnalog Input
DI1DO1AI1
DI2 DO2 AI2
DI3 PO1 AI3
DI4 PO2 AIW
DI5 PO3 
DI6 PO4
DI7 
DIW

 

 1.     <access-channel channel-name=“Modbus_S1” parameter-id=“101/>

Ta linia definiuje kanał dostępu do danych dla wybranego parametru. Parameter-id dla kanału Modbus, oznacza rejestr modbusowy. Stan diody USER_LED, który został odczytany za pomocą kanału source-channel będzie udostępniany dalej poprzez kanał Modbus_S1 w parametrze od id = 100. Numer ten jest unikatowy i nie może się powtarzać w kolejnych parametrach wykorzystujących ten sam kanał dostępu do danych.

Podsumowując – stan diody USER_LED sczytany z urządzenia iMod będzie udostępniany dalej przy pomocy Ethernetu za pomocą protokołu Modbus pod parametrem 100.

Parametr DI1

Dla parametru DI1 sytuacja wygląda podobnie.

 1.     <parameter>
 2.             <id>“101"</id>
 3.             <description>“DI1"</description>
 4.             <source-channel channel-name=“NPE_io” parameter-id=“DI1” />
 5.             <access-channel channel-name=“Modbus_S1”parameter-id=“101/>
 6.     </parameter>

Należy zwrócić uwagę na inny nadany ID dla parametru (jak wcześniej zostało napisane ID musi być unikatowe), kanał source-channel jest ten sam, jednak odczytywany jest inny parametr – DI1. Dodatkowo kanał access-channel również jest ten sam- jedyna różnica to numer parametru pod którym udostępniana będzie wartość wejścia cyfrowego DI1.

Plik do pobrania

Zobacz urządzenia z serii iMod

Idealny kontroler do monitorowania floty pojazdów
Komputer przemysłowy NPE/iMod znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle oraz branżach pokrewnych. Jedną z nich jest branża motoryzacyjna, w której często wykorzystywany jest protokół J1939. Protokół ten pozwala na pobieranie wszelkich danych udostępnianych przez pojazd – NPE/iMod jest idealnym urządzeniem pobierającym informacje, archiwizujące i udostępniające je dalej do użytkowników końcowych.
Czytaj artykuł »
Komputer przemysłowy z wbudowaną obsługą Modbus, cz. 3
Niniejszy artykuł stanowi trzecią część serii opisującej wbudowaną obsługę Modbus w urządzeniach NPE/iMod.
Czytaj artykuł »
Komputer przemysłowy z wbudowaną obsługą Modbus, cz. 2
Niniejszy artykuł stanowi drugą część serii opisującej wbudowaną obsługę Modbus w urządzeniach NPE/iMod.
Czytaj artykuł »
Komputer przemysłowy z wbudowaną obsługą Modbus, cz. 1
Niniejszy artykuł stanowi pierwszą część serii opisującej wbudowaną obsługę Modbus w urządzeniach NPE/iMod. Aby zapoznać się z pozostałymi częściami, proszę kliknąć na tytuły poniżej:
Czytaj artykuł »
NPE/iMod – Wszystko pod kontrolą
Komputer przemysłowy NPE/iMod jest doskonałym urządzeniem telekontroli. Pozwala na połączenie rożnego rodzaju urządzeń w jedną sieć oraz na nieprzerwany odczyt danych. Dostęp do pozyskanych w ten sposób informacji zapewnia wbudowany serwer WWW Apache, dane mogą być również wyświetlane w trybie rzeczywistym za pomocą interfejsu graficznego NXDynamics.
Czytaj artykuł »
Zdalny monitoring zmian pogodowych
Moduł telemetryczny NPE/iMod znajduje szerokie zastosowanie nie tylko w przemyśle. Jedną z dziedzin, w której komputer idealnie sprawdzi się jako rejestrator danych oraz moduł powiadamiający jest meteorologia. Przy użyciu odpowiednich czujników, NPE/iMod może stać się w pełni funkcjonalną stacją meteorologiczną.
Czytaj artykuł »
Rejestrator danych i moduł powiadamiający w sieciach CAN
Komputer przemysłowy NPE/iMod wyposażony jest w szereg interfejsów oraz protokołów. Dodatkowo jego funkcjonalność zwiększają moduły zewnętrzne. Jednym z możliwych protokołów, o które można rozszerzyć urządzenie NPE/iMod jest Can Bus. Protokół ten jest szeroko wykorzystywany w przemyśle – zarówno motoryzacyjnym, jak i w automatyce produkcyjnej. Kontroler NPE/iMod wraz z modułem I-7530A-MR nadaje się idealnie do sterowania oraz monitorowania urządzeń korzystających z tego protokołu.
Czytaj artykuł »
Komputer embedded do systemów wielodostępowych
Komputer przemysłowy NPE/iMod dzięki swojej rozbudowanej architekturze może działać jako uniwersalny kontroler automatyki. Moduł ten łączy w sobie zalety zarówno w pełni programowalnego, jak i konfigurowalnego kontrolera automatyki (PAC/CAC) co wpływa na gwarancję szybkiego startu i pełnego wykorzystania możliwości urządzenia bez konieczności stosowania złożonego i czasochłonnego programowania.
Czytaj artykuł »
Rozbudowany konwerter interfejsów i protokołów
Dzięki dużej ilości interfejsów oraz protokołów obsługiwanych przez komputer przemysłowy NPE/iMod zyskuje on funkcjonalności zarówno typowego prostego w użyciu, konfigurowalnego jak i w pełni programowalnego konwertera. Komputer NPE/iMod wyposażony jest między innymi w interfejsy szeregowe RS-232, RS-485, GPRS, USB lub Ethernet.
Czytaj artykuł »
Konfigurowalny i programowalny rejestrator danych SQL, CSV
Komputer przemysłowy NPE/iMod idealnie nadaje się do pracy jako w pełni programowalny i konfigurowalny rejestrator danych. Dzięki rozbudowanym interfejsom wejść/wyjść, pomiary zebrane przez urządzenie mogą być przesyłane dalej w celu weryfikacji poprawności działania systemu, w którym jest zainstalowany NPE/iMod.
Czytaj artykuł »
Moduł telemetryczny dla kolejnictwa
Platforma iMod jest na tyle uniwersalnym rozwiązaniem iż znajduje ona również uznanie wśród przemysłu kolejnictwa. NPE/iMod może pełnić funkcjonalność zdalnego kontrolera, modułu alarmowego oraz rejestratora danych. Dodatkowo, użytkownik jest w stanie skonfigurować własny interfejs wizualizacyjny na webowej platformie NXDynamics, zapewniający stały dostęp parametrów i stanu urządzeń w czasie rzeczywistym.
Czytaj artykuł »
Serwer PostgreSQL na komputerze embedded
W ostatnim czasie do funkcjonalności NPE/iMod została dodana obsługa baz danych PostgreSQL. Dzięki temu komputer przemysłowy może pracować zarówno jako serwer baz danych SQL oraz jako klient SQL. Aby ułatwić obsługę PSQL, został zbudowany moduł do innowacyjnego interfejsu webowego jakim jest NX Dynamics. Moduł ten wspiera w pełni obsługę lokalnej oraz zewnętrznej bazy danych PostgreSQL zgodnie ze składnią języka SQL. Pozwala to na łatwe połączenie się z bazą danych, wyświetlanie oraz modyfikowanie tabel znajdujących się w niej.
Czytaj artykuł »
Inteligentny kontroler do sieci DeviceNet
Komputer przemysłowy NPE/iMod przy wykorzystaniu zewnętrznego modułu I-7242D idealnie nadaje się do sterowania i zarządzania obiektami znajdującymi się w sieach DeviceNet. Komunikacja pomiędzy modułem a komputerem odbywa z wykorzystaniem protokołu Modbus RTU. Nastepnie wszystkie dane mogą zostać przesłane do lokalnego HMI lub z wykorzystaniem GPRS - do stacji nadzorczej.
Czytaj artykuł »
Struktura wewnętrzna iMod
To drugi z cyklu czterech artykułów mających na celu przybliżenie wam rewolucyjnej platformy iMod.Wielkie możliwości zawsze niosą ze sobą dużą konfigurowalność. iMod posiada przyjazny dla użytkownika sposób konfiguracji wielu opcji, który odbywa się poprzez edytowanie jednego prostego pliku XML. Dzięki temu można dowolnie zdefiniować takie parametry jak...
Czytaj artykuł »
Smart metering sposobem na oszczędność energii elektrycznej
Na rynku znajduje się szeroka oferta dotycząca precyzyjnych, elektronicznych liczników energii. Większość z nich pozwala jedynie na zliczanie zużycia bieżącej energii elektrycznej. Wykorzystując moduł telemetryczny iMod/NPE, sieć energetyczna może stać się w pełni bez obsługowa (ang. smart grid) a liczniki znajdujące się w niej – inteligentne (ang. smart metering).
Czytaj artykuł »
iMod - Dlaczego Linux
To, co oferuje system Linux dla serwerów wie każdy specjalista IT. Jednak coraz częściej, dzięki większej wydajności energooszczędnych procesorów system ten staje się idealną platformą dla systemów embedded i wszelkiego rodzaju sterowników...
Czytaj artykuł »
iMod - Dlaczego GPRS
iMod umożliwia równoległy dostęp przez GSM i Ethernet: - router RS-232 / RS-485 / Ethernet / GPRS - Modbus router / gateway - Dostęp przez FTP, WWW, Telnet - Zdalna konfiguracja i zarządzanie
Czytaj artykuł »
Bezprzewodowa komunikacja GPRS między portami szeregowymi
Moduł telemetryczny NPE/iMod dzięki wbudowanemu modemowi nadaje się idealnie jako konwerter portów szeregowych RS-232/485 na transmisję bezprzewodową. Komputer NPE/iMod umożliwia stworzenie połączenia pomiędzy dwoma urządzeniami podłączonymi do niego, oddalonymi od siebie o spore odległości w taki sposób jakby pracowały w jednej sieci. Pozwala na to wbudowany modem GPRS lub obsługa sieci VPN.
Czytaj artykuł »
NX Dynamics - innowacyjny interfejs
NX Dynamics to innowacyjne rozwiązanie firmy TechBase - nowoczesny interfejs do obsługi i monitorowania komputerów NPE/iMod. NX Dynamics ułatwia konfiguracje oraz nadzorowanie i kontrole urządzenia...
Czytaj artykuł »
Moduł NxDynamics jako narzędzie wspomagające konfigurowanie paltformy iMod
NXDynamics to innowacyjny interfejs pozwalający na monitorowanie oraz obsługę komputerów przemysłowych NPE/iMod za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Jedną z nowych dostępnych dla użytkownika funkcjonalności jest proste zarządzanie plikami konfiguracyjnymi iMod.
Czytaj artykuł »
Dostęp do darmowych aktualizacji oprogramowania
Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, została stworzona aplikacja pozwalającą na automatyczną aktualizację pakietów – Software manager. Aplikacja ta pozwala na bezpłatne, wygodne i w pełni automatyczne dokonywanie aktualizacji oprogramowania znajdującego się na platformie NPE/iMod. Poza kluczowymi pakietami takimi jak m.in. firmware za pomocą aplikacji dostępne są również dodatkowe pakiety oprogramowania (np. PHP, SSH, SSL, VPN, i inne).
Czytaj artykuł »
iMod: QuickStart
Specjalnie dla nowych użytkowników platformy iMod powstał dokument QuickStart. Jego prosta forma powinna spowodować jeszcze szybszy start w pracy z urządzeniem nawet dla mało doświadczonych klientów.
Czytaj artykuł »
iMod – Nowa funkcjonalność: dwukierunkowa komunikacja SMS
Moduł telemetryczny iMod ma możliwość wyposażenia go w modem GSM/GPRS/EDGE Class 10 pracujący w trzech zakresach (900/1800/1900 MHz)...
Czytaj artykuł »
Wysyłka sms-ów na zdarzenie z platformy iMod
Wysłanie SMS-a z iModa na zdarzenie jest bardzo proste – wystarczy w odpowiedni sposób skonfigurować plik MainConfig.xml...
Czytaj artykuł »
Reakcja platformy iMod na komunikat SMS
iMod posiada możliwość reagowania na SMS-y przychodzące. W tym celu należy wykorzystać odpowiednio skonfirugowany plik MainConfig.xml oraz prosty skrypt shell-owy...
Czytaj artykuł »
iMod - skryptowy kanał źródłowy
Moduł telemetryczny iMod posiada funkcjonalność wykorzystanie skryptów BASH jako źródło danych. Funkcjonalność tą można wykorzystać na różne sposoby m.in. do dwukierunkowej obsługi komunikacji SMS.
Czytaj artykuł »
iMod z interfejsem 1-Wire
Moduł telemetryczny iMod zyskał nową funkcjonalność jaką jest interfejs 1-Wire. Czym jest 1-Wire?
Czytaj artykuł »
Szczegóły budowy wizualizacji WWW
Platforma iMod znajduje szerokie zastosowanie w systemach rozproszonych zarówno jako moduł telemetryczny jak i urządzenie komunikująco - sterujące. Urządzenie iMod posiada wbudowaną obsługę protokołów komunikacyjnych takich jak Modbus, Mbus lub TCP/IP.
Czytaj artykuł »
iMod - nowa funkcjonalność: Schedulery
Wraz z rozwojem platformy NPE/iMod pojawiło się zapotrzebowanie na nowe funkcjonalności. Jedną z podstawowych funkcji jakie powinien posiadać moduł telemetryczny jest możliwość zapisu wartości wybranych parametrów do plików CSV lub baz danych (SQLite lub PSQL) o określonych godzinach, porach dnia a nawet dniach względem całego roku.
Czytaj artykuł »
Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj więcej »