iot.a2s.pl

Szczegóły budowy wizualizacji WWW

Platforma iMod znajduje szerokie zastosowanie w systemach rozproszonych zarówno jako moduł telemetryczny jak i urządzenie komunikująco - sterujące. Urządzenie iMod posiada wbudowaną obsługę protokołów komunikacyjnych takich jak Modbus, Mbus lub TCP/IP.

Wykorzystując te protokoły moduł ma możliwość zbierania i przetwarzania informacji z różnego rodzaju czujników oraz mierników. Dane te mogą być udostępniane i sterowane na różne sposoby, jednym z najbardziej uniwersalnych sposobów jest dostęp do danych z dowolnego miejsca z poziomu przeglądarki WWW.

Moduł telemetryczny iMod w celu udostępniania danych wykorzystuje wbudowany serwer www – Apache - z obsługą PHP i baz danych (SQLite oraz PSQL). Uniwersalność tej metody dostępu do danych wynika z faktu iż zbudowany przez użytkownika interfejs WWW działa pod każdą przeglądarką i umożliwia ciągły podgląd informacji rejestrowanych przez urządzenie iMod. Aby zbudować prosty interfejs WWW wystarczy znać podstawy języka HTML, PHP oraz obsługi baz danych.
 

1. Konfiguracja iMod`a

Aby odczytywać dane za pomocą przeglądarki internetowej należy w pierwszej kolejności odpowiednio skonfigurować iMod`a. W tym celu zostanie wykorzystany plik example1-hardware_access.xml znajdujący się w katalogu /mnt/mtd/iMod/config/example. Konfiguracja ta jest również domyślną konfiguracją znajdującą się na iModzie i zapewnia dostęp do zasobów sprzętowych urządzenia:

 • User Led
 • Wejście Cyfrowe DI1
Rejestracja do bazy danych w iMod'ziejest domyślnie włączona dla SQLite. Istnieje jednak również możliwość wysyłania wartości wprost z iMod engine do lokalnej bądź zewnętrznej bazy PostgreSQL.
 

2. Baza danych

Drugim krokiem jest stworzenie przykładowego pliku php który będzie sczytywał wcześniej zadeklarowane parametry i sterował nimi.

Wszystkie parametry zdefiniowane w pliku konfiguracyjny rejestrowane są do bazy danych SQLite znajdującej się w katalogu:

/mnt/ramdisk/modbus.db

Domyślna baza danych zawiera kolumny odpowiadające elementom jakie użytkownik jest w stanie zdefiniować w konfiguracji iMod`a:
Nazwa elementu w konfiguracji iModa Nazwa elementu w bazie SQLite
id TIGER_ID
description Name
scale Scale
comment Comment
unit Unit
offset Offset
Aby odczytać wartość wybranego parametru, należy odwołać się do zmiennej Value.
 

3. Konfiguracja PHP

Zdefiniowanie bazy danych

W pierwszej kolejności należy zdefiniować ścieżkę dostępu do bazy danych co wiąże się z podaniem jej lokalizacji. Baza danych SQLite na urządzeniu iMod wykorzystuje uniwersalny interfejs połączenia z baza danych PDO, dlatego w definicji bazy danych znajduje się odwołanie do tego interfejsu. Bazie danych modbus.db przypisujemy zmienną $db.  
 
 1. define('DB_SQLLITE','/mnt/ramdisk/modbus.db');
 2. $db = new PDO('sqlite:'.DB_SQLLITE);


Odczytanie wartości z bazy danych

Kolejnym krokiem jest odwołanie się do bazy danych i odczytanie z niej odpowiednich wartości dla wybranych parametrów – w tym przypadku dla parametrów których Description w pliku MainConfig.xml został zdefiniowany jako USER_LED oraz DI1.  

 1. $sqlite = "SELECT TIGER_ID, Name, Value, SQLiteFlag FROM dane WHERE name='USR_LED' or name='DI1'";

Zmienna SQLiteFlag pozwala na zapis wybranych wartości bezpośrednio na urządzeniu NPE/iMod. Więcej na jej temat w dalszej części artykułu.

Następnie należy wyświetlić interesujące użytkownika parametry. W tym celu należy stworzyć tabelę, wraz z fragmentem formularza dzięki któremu użytkownik będzie w stanie dokonać zmiany wartości wybranego parametru. Dla przykładu z artykułu, zostanie stworzona tabela 4x3:

 1. echo "<table>";
 2. echo "<tr><td><b>ID</b></td><td><b>Name</b></td><td><b>Value</b></td></tr>";
 3. foreach($dbh->query($sqlite) as $row)
 4. {
 5. print "<tr><td>". $row['TIGER_ID']."</td>";
 6. print "<td>". $row['Name']."</td>";
 7. print '<td><form action="test.php?a=update" method="post">
 8. <input type="hidden" name="id" value="'.$row['TIGER_ID'].'"/>
 9. <input type="text" name="value_new" value="'.$row['Value'].'"/></td>';
 10. print '<td><input type="submit" value="upgrade"/>
 11. </form></td></tr>';
 12. }
 13. echo "</table>";


Zapisanie wartości do bazy danych

Wartość atrybutu action z formularza z punktu 3.2. zdefiniowana jest jako adres test.php?a=update. Zostaje tutaj wprowadzona zmienna $a. W momencie wciśnięcia przycisku update przy wybranym parametrze, zmienna $a przyjmuje wartość update. Zapis wartości parametru odbywa się przy wykorzystaniu funkcji logicznej – w momencie kiedy zmienna $a przyjmuje wartość update. W takim wypadku zostaje z formularza sczytane id oraz wartość wybranego parametru, oraz zostaje ona zapisana do bazy danych.

Ważnym elementem jest przypisanie zmiennej SQLiteFlag wartości '1'. Ustawienie SQLiteFlag na '1' sprawia iż iMod engine pobierze wartość z tabeli i zapisze ją do parametru. Następnie, wyzeruje ponownie flagę zmiany. Takie rozwiązanie zwiększa wydajne monitorowanie wprowadzonych zmian przez WWW. Na sam koniec strona zostaje przeładowana w celu wczytania aktualnych wartości z bazy danych.

 1. if($_GET ['a'] =="update")
 2. {
 3. $id2=$_POST['id'];
 4. $value2=$_POST['value_new'];
 5. $sth = $dbh->exec("UPDATE dane SET SQLiteFlag = 1, Value = '$value2' WHERE TIGER_ID = '$id2'");
 6. header("location: " . $_SERVER['REQUEST_URI']);
 7. }


Zakończenie pracy z bazą danych

Ważnym elementem jest rozłączenie się z bazą danych. W tym celu wykorzystywana jest funkcja:

 1. $dbh = null;

Na sam koniec znajduje się funkcja wyświetlająca komunikaty o błędach. Przy prawidłowej pracy urządzenia, funkcja ta nie jest wywoływana w żaden sposób.

 1. catch (PDOException $e)
 2. {
 3. print "Error!: " . $e->getMessage() . "<br/>";
 4. die();
 5. }
 

W celach testowych istnieje możliwość wgrywania plików PHP do katalogu mnt/ramdisk/htdocs, jednak jest to część pamięci ulotnej, co powoduje że po restarcie iMod`a wszelkie zapisane pliki znikną. Dlatego wskazane jest umieszczenie przetestowanych plików w katalogu /mnt/nand-user/htdocs_src . Dzięki temu wszelkie zmiany zostaną zapisane na stałe, i widoczne będą po restarcie urządzenia.

Pliki użyte w artykule znajdują się w linku poniżej:

WWW_visualization [zip]

Zobacz urządzenia z serii iMod

Idealny kontroler do monitorowania floty pojazdów
Komputer przemysłowy NPE/iMod znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle oraz branżach pokrewnych. Jedną z nich jest branża motoryzacyjna, w której często wykorzystywany jest protokół J1939. Protokół ten pozwala na pobieranie wszelkich danych udostępnianych przez pojazd – NPE/iMod jest idealnym urządzeniem pobierającym informacje, archiwizujące i udostępniające je dalej do użytkowników końcowych.
Czytaj artykuł »
Komputer przemysłowy z wbudowaną obsługą Modbus, cz. 3
Niniejszy artykuł stanowi trzecią część serii opisującej wbudowaną obsługę Modbus w urządzeniach NPE/iMod.
Czytaj artykuł »
Komputer przemysłowy z wbudowaną obsługą Modbus, cz. 2
Niniejszy artykuł stanowi drugą część serii opisującej wbudowaną obsługę Modbus w urządzeniach NPE/iMod.
Czytaj artykuł »
Komputer przemysłowy z wbudowaną obsługą Modbus, cz. 1
Niniejszy artykuł stanowi pierwszą część serii opisującej wbudowaną obsługę Modbus w urządzeniach NPE/iMod. Aby zapoznać się z pozostałymi częściami, proszę kliknąć na tytuły poniżej:
Czytaj artykuł »
NPE/iMod – Wszystko pod kontrolą
Komputer przemysłowy NPE/iMod jest doskonałym urządzeniem telekontroli. Pozwala na połączenie rożnego rodzaju urządzeń w jedną sieć oraz na nieprzerwany odczyt danych. Dostęp do pozyskanych w ten sposób informacji zapewnia wbudowany serwer WWW Apache, dane mogą być również wyświetlane w trybie rzeczywistym za pomocą interfejsu graficznego NXDynamics.
Czytaj artykuł »
Zdalny monitoring zmian pogodowych
Moduł telemetryczny NPE/iMod znajduje szerokie zastosowanie nie tylko w przemyśle. Jedną z dziedzin, w której komputer idealnie sprawdzi się jako rejestrator danych oraz moduł powiadamiający jest meteorologia. Przy użyciu odpowiednich czujników, NPE/iMod może stać się w pełni funkcjonalną stacją meteorologiczną.
Czytaj artykuł »
Rejestrator danych i moduł powiadamiający w sieciach CAN
Komputer przemysłowy NPE/iMod wyposażony jest w szereg interfejsów oraz protokołów. Dodatkowo jego funkcjonalność zwiększają moduły zewnętrzne. Jednym z możliwych protokołów, o które można rozszerzyć urządzenie NPE/iMod jest Can Bus. Protokół ten jest szeroko wykorzystywany w przemyśle – zarówno motoryzacyjnym, jak i w automatyce produkcyjnej. Kontroler NPE/iMod wraz z modułem I-7530A-MR nadaje się idealnie do sterowania oraz monitorowania urządzeń korzystających z tego protokołu.
Czytaj artykuł »
Komputer embedded do systemów wielodostępowych
Komputer przemysłowy NPE/iMod dzięki swojej rozbudowanej architekturze może działać jako uniwersalny kontroler automatyki. Moduł ten łączy w sobie zalety zarówno w pełni programowalnego, jak i konfigurowalnego kontrolera automatyki (PAC/CAC) co wpływa na gwarancję szybkiego startu i pełnego wykorzystania możliwości urządzenia bez konieczności stosowania złożonego i czasochłonnego programowania.
Czytaj artykuł »
Rozbudowany konwerter interfejsów i protokołów
Dzięki dużej ilości interfejsów oraz protokołów obsługiwanych przez komputer przemysłowy NPE/iMod zyskuje on funkcjonalności zarówno typowego prostego w użyciu, konfigurowalnego jak i w pełni programowalnego konwertera. Komputer NPE/iMod wyposażony jest między innymi w interfejsy szeregowe RS-232, RS-485, GPRS, USB lub Ethernet.
Czytaj artykuł »
Konfigurowalny i programowalny rejestrator danych SQL, CSV
Komputer przemysłowy NPE/iMod idealnie nadaje się do pracy jako w pełni programowalny i konfigurowalny rejestrator danych. Dzięki rozbudowanym interfejsom wejść/wyjść, pomiary zebrane przez urządzenie mogą być przesyłane dalej w celu weryfikacji poprawności działania systemu, w którym jest zainstalowany NPE/iMod.
Czytaj artykuł »
Moduł telemetryczny dla kolejnictwa
Platforma iMod jest na tyle uniwersalnym rozwiązaniem iż znajduje ona również uznanie wśród przemysłu kolejnictwa. NPE/iMod może pełnić funkcjonalność zdalnego kontrolera, modułu alarmowego oraz rejestratora danych. Dodatkowo, użytkownik jest w stanie skonfigurować własny interfejs wizualizacyjny na webowej platformie NXDynamics, zapewniający stały dostęp parametrów i stanu urządzeń w czasie rzeczywistym.
Czytaj artykuł »
Serwer PostgreSQL na komputerze embedded
W ostatnim czasie do funkcjonalności NPE/iMod została dodana obsługa baz danych PostgreSQL. Dzięki temu komputer przemysłowy może pracować zarówno jako serwer baz danych SQL oraz jako klient SQL. Aby ułatwić obsługę PSQL, został zbudowany moduł do innowacyjnego interfejsu webowego jakim jest NX Dynamics. Moduł ten wspiera w pełni obsługę lokalnej oraz zewnętrznej bazy danych PostgreSQL zgodnie ze składnią języka SQL. Pozwala to na łatwe połączenie się z bazą danych, wyświetlanie oraz modyfikowanie tabel znajdujących się w niej.
Czytaj artykuł »
Inteligentny kontroler do sieci DeviceNet
Komputer przemysłowy NPE/iMod przy wykorzystaniu zewnętrznego modułu I-7242D idealnie nadaje się do sterowania i zarządzania obiektami znajdującymi się w sieach DeviceNet. Komunikacja pomiędzy modułem a komputerem odbywa z wykorzystaniem protokołu Modbus RTU. Nastepnie wszystkie dane mogą zostać przesłane do lokalnego HMI lub z wykorzystaniem GPRS - do stacji nadzorczej.
Czytaj artykuł »
Struktura wewnętrzna iMod
To drugi z cyklu czterech artykułów mających na celu przybliżenie wam rewolucyjnej platformy iMod.Wielkie możliwości zawsze niosą ze sobą dużą konfigurowalność. iMod posiada przyjazny dla użytkownika sposób konfiguracji wielu opcji, który odbywa się poprzez edytowanie jednego prostego pliku XML. Dzięki temu można dowolnie zdefiniować takie parametry jak...
Czytaj artykuł »
Smart metering sposobem na oszczędność energii elektrycznej
Na rynku znajduje się szeroka oferta dotycząca precyzyjnych, elektronicznych liczników energii. Większość z nich pozwala jedynie na zliczanie zużycia bieżącej energii elektrycznej. Wykorzystując moduł telemetryczny iMod/NPE, sieć energetyczna może stać się w pełni bez obsługowa (ang. smart grid) a liczniki znajdujące się w niej – inteligentne (ang. smart metering).
Czytaj artykuł »
iMod - Dlaczego Linux
To, co oferuje system Linux dla serwerów wie każdy specjalista IT. Jednak coraz częściej, dzięki większej wydajności energooszczędnych procesorów system ten staje się idealną platformą dla systemów embedded i wszelkiego rodzaju sterowników...
Czytaj artykuł »
iMod - Dlaczego GPRS
iMod umożliwia równoległy dostęp przez GSM i Ethernet: - router RS-232 / RS-485 / Ethernet / GPRS - Modbus router / gateway - Dostęp przez FTP, WWW, Telnet - Zdalna konfiguracja i zarządzanie
Czytaj artykuł »
Bezprzewodowa komunikacja GPRS między portami szeregowymi
Moduł telemetryczny NPE/iMod dzięki wbudowanemu modemowi nadaje się idealnie jako konwerter portów szeregowych RS-232/485 na transmisję bezprzewodową. Komputer NPE/iMod umożliwia stworzenie połączenia pomiędzy dwoma urządzeniami podłączonymi do niego, oddalonymi od siebie o spore odległości w taki sposób jakby pracowały w jednej sieci. Pozwala na to wbudowany modem GPRS lub obsługa sieci VPN.
Czytaj artykuł »
NX Dynamics - innowacyjny interfejs
NX Dynamics to innowacyjne rozwiązanie firmy TechBase - nowoczesny interfejs do obsługi i monitorowania komputerów NPE/iMod. NX Dynamics ułatwia konfiguracje oraz nadzorowanie i kontrole urządzenia...
Czytaj artykuł »
Moduł NxDynamics jako narzędzie wspomagające konfigurowanie paltformy iMod
NXDynamics to innowacyjny interfejs pozwalający na monitorowanie oraz obsługę komputerów przemysłowych NPE/iMod za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Jedną z nowych dostępnych dla użytkownika funkcjonalności jest proste zarządzanie plikami konfiguracyjnymi iMod.
Czytaj artykuł »
Moduł I/O Modbus z wbudowanym modemem GSM/GPRS
Na module telemetrycznym iMod znajduje się 7 plików przykładowych, które mają pomóc w poprawnej konfiguracji urządzenia oraz zrozumieć podstawowe, niezbędne zasady tworzenia plików konfiguracyjnych.
Czytaj artykuł »
Dostęp do darmowych aktualizacji oprogramowania
Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, została stworzona aplikacja pozwalającą na automatyczną aktualizację pakietów – Software manager. Aplikacja ta pozwala na bezpłatne, wygodne i w pełni automatyczne dokonywanie aktualizacji oprogramowania znajdującego się na platformie NPE/iMod. Poza kluczowymi pakietami takimi jak m.in. firmware za pomocą aplikacji dostępne są również dodatkowe pakiety oprogramowania (np. PHP, SSH, SSL, VPN, i inne).
Czytaj artykuł »
iMod: QuickStart
Specjalnie dla nowych użytkowników platformy iMod powstał dokument QuickStart. Jego prosta forma powinna spowodować jeszcze szybszy start w pracy z urządzeniem nawet dla mało doświadczonych klientów.
Czytaj artykuł »
iMod – Nowa funkcjonalność: dwukierunkowa komunikacja SMS
Moduł telemetryczny iMod ma możliwość wyposażenia go w modem GSM/GPRS/EDGE Class 10 pracujący w trzech zakresach (900/1800/1900 MHz)...
Czytaj artykuł »
Wysyłka sms-ów na zdarzenie z platformy iMod
Wysłanie SMS-a z iModa na zdarzenie jest bardzo proste – wystarczy w odpowiedni sposób skonfigurować plik MainConfig.xml...
Czytaj artykuł »
Reakcja platformy iMod na komunikat SMS
iMod posiada możliwość reagowania na SMS-y przychodzące. W tym celu należy wykorzystać odpowiednio skonfirugowany plik MainConfig.xml oraz prosty skrypt shell-owy...
Czytaj artykuł »
iMod - skryptowy kanał źródłowy
Moduł telemetryczny iMod posiada funkcjonalność wykorzystanie skryptów BASH jako źródło danych. Funkcjonalność tą można wykorzystać na różne sposoby m.in. do dwukierunkowej obsługi komunikacji SMS.
Czytaj artykuł »
iMod z interfejsem 1-Wire
Moduł telemetryczny iMod zyskał nową funkcjonalność jaką jest interfejs 1-Wire. Czym jest 1-Wire?
Czytaj artykuł »
iMod - nowa funkcjonalność: Schedulery
Wraz z rozwojem platformy NPE/iMod pojawiło się zapotrzebowanie na nowe funkcjonalności. Jedną z podstawowych funkcji jakie powinien posiadać moduł telemetryczny jest możliwość zapisu wartości wybranych parametrów do plików CSV lub baz danych (SQLite lub PSQL) o określonych godzinach, porach dnia a nawet dniach względem całego roku.
Czytaj artykuł »
Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj więcej »